Terminarz

Terminarz procesu aplikacyjnego i realizacji staży w ramach Polish-American Internship Initiaitive 2018:

Etap Data
1.
Rekrutacja studentów do Programu:
a) Ogłoszenie Programu dla studentów
Oferty staży są publikowane po otrzymaniu zgłoszeń od firm.
Staże Raytheon:
21 września 2018
b) Termin składania aplikacji on-line Staże Raytheon:
10 października 2018

Terminy dla innych staży zostaną podane po ich ogłoszeniu
c) Termin nadsyłania dokumentów do siedziby FEP Staże Raytheon:
12 października 2018

Terminy dla innych staży zostaną podane po ich ogłoszeniu
d) Ocena aplikacji studentów przez FEP Staże Raytheon:
do 15 października 2018
e) Przekazanie danych wybranych przez FEP kandydatów
do firm do dalszej selekcji
Staże Raytheon:
16 października 2018
f) Wybór stażystów przez firmę Staże Raytheon:
do połowy listopada 2018
2.
Procedura wizowa

Polscy studenci wyjeżdżający na wakacyjny staż do
amerykańskich firm muszą uzyskać wizę J-1

Staże Raytheon:
do końca lutego 2019
3.
Przygotowanie do stażu
Staże Raytheon:
do końca czerwca 2019
4.
Oficjalna inauguracja Programu

Spotkanie stażystów w Warszawie

czerwiec 2019
5.
Realizacja staży
lipiec- sierpień- wrzesień 2019