Terminarz

Terminarz Polish-American Internship Initiaitive na staże wakacyjne 2020 r. 

W związku z panującą pandemią koronawirusa wyjazdy stażowe zostały zawieszone. Po ustaniu zagrożenia epidemicznego i otwarciu się Stanów Zjednoczonych na przyjęcie stażystów wystąpimy do firm – Partnerów w programie stażowym, o kontynuowanie współpracy i wyznaczenie nowych terminów staży.
Będziemy informować kandydatów, którzy przeszli proces rekrutacji, o dalszych krokach – w zależności od sytuacji epidemiologicznej i od decyzji Partnerów.

Etap Data
1.
Rekrutacja studentów do Programu:
a) Ogłoszenie Programu dla studentów
Oferty staży są publikowane po otrzymaniu zgłoszeń od firm.
Staże Broadmoor i Planting Fields:
4 listopada 2019
b) Termin składania aplikacji on-line Staże Broadmoor i Planting Fields:
28 lutego 2020
c) Termin nadsyłania dokumentów do siedziby FEP Staże Broadmoor i Planting Fields:
10 marca 2020
(termin dostarczenia)
d) Ocena aplikacji studentów przez FEP Staże Broadmoor i Planting Fields:
do 14 marca 2020
e) Przekazanie danych wybranych przez FEP kandydatów
do firm do dalszej selekcji
Staże Broadmoor i Planting Fields:
do końca marca 2020
f) Wybór stażystów przez firmę Staże Broadmoor i Planting Fields:
kwiecień 2020
2.
Procedura wizowa

Polscy studenci wyjeżdżający na wakacyjny staż do
amerykańskich firm muszą uzyskać wizę J-1

Staże Broadmoor i Planting Fields:
kwiecień 2020
3.
Przygotowanie do stażu
do maja 2020
4.
Realizacja staży