Terminarz

Terminarz Polish-American Internship Initiaitive na staże wakacyjne 2020 r. 

Etap Data
1.
Rekrutacja studentów do Programu:
a) Ogłoszenie Programu dla studentów
Oferty staży są publikowane po otrzymaniu zgłoszeń od firm.
Staże Broadmoor i Planting Fields:
4 listopada 2019
 
b) Termin składania aplikacji on-line Staże Broadmoor i Planting Fields:
17 grudnia 2019
 
c) Termin nadsyłania dokumentów do siedziby FEP Staże Broadmoor i Planting Fields:
10 stycznia 2020
(termin dostarczenia)
d) Ocena aplikacji studentów przez FEP Staże Broadmoor i Planting Fields:
do 20 stycznia 2020
 
e) Przekazanie danych wybranych przez FEP kandydatów
do firm do dalszej selekcji
Staże Broadmoor i Planting Fields:
do końca stycznia 2020
 
f) Wybór stażystów przez firmę Staże Broadmoor i Planting Fields:
luty 2020 
2.
Procedura wizowa

Polscy studenci wyjeżdżający na wakacyjny staż do
amerykańskich firm muszą uzyskać wizę J-1

Staże Broadmoor i Planting Fields:
marzec – kwiecień 2020 
3.
Przygotowanie do stażu
do maja 2020
4.
Realizacja staży
maj – wrzesień 2020