Terminarz

Terminarz procesu aplikacyjnego i realizacji staży w ramach Polish-American Internship Initiaitive 2018:

Etap Data
1.
Rekrutacja studentów do Programu:
a) Ogłoszenie Programu dla studentów
Oferty staży są publikowane po otrzymaniu zgłoszeń od firm.
Staże Emerson:
7 marca 2019

Staże Broadmoor:
13 marca 2019

Staże Raytheon:
21 września 2018

b) Termin składania aplikacji on-line Staże Emerson:
29 marca 2019

Staże Broadmoor:
29 marca 2019

Staże Raytheon:
10 października 2018

c) Termin nadsyłania dokumentów do siedziby FEP Staże Emerson:
2 kwietnia 2019
(termin dostarczenia)

Staże Broadmoor:
2 kwietnia 2019
(termin dostarczenia)

Staże Raytheon:
12 października 2018

d) Ocena aplikacji studentów przez FEP Staże Emerson:
do 12 kwietnia 2019

Staże Broadmoor:
do 12 kwietnia 2019

Staże Raytheon:
do 15 października 2018

e) Przekazanie danych wybranych przez FEP kandydatów
do firm do dalszej selekcji
Staże Emerson:
15 kwietnia 2019

Staże Broadmoor:
do 15 kwietnia 2019

Staże Raytheon:
16 października 2018

f) Wybór stażystów przez firmę Staże Emerson:
maj 2019

Staże Broadmoor:
kwiecień – maj 2019

Staże Raytheon:
do połowy listopada 2018

2.
Procedura wizowa

Polscy studenci wyjeżdżający na wakacyjny staż do
amerykańskich firm muszą uzyskać wizę J-1

Staże Emerson:
czerwiec 2019

Staże Broadmoor:
kwiecień – maj 2019

Staże Raytheon:
do końca lutego 2019

3.
Przygotowanie do stażu
do końca czerwca 2019
4.
Realizacja staży
lipiec- sierpień- wrzesień 2019
(za wyjątkiem staży Broadmoor
– szczegóły w ofercie)