O naszym programie

Program wakacyjnych staży zagranicznych w USA powstał z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) w 2006 r.

Program daje wyjątkową szansę zdolnym studentom z Polski – stypendystom Programu Stypendiów Pomostowych oraz wolontariuszom Programu Projektor, odbycie wakacyjnych staży w wybranych przez siebie amerykańskich korporacjach, bez ponoszenia kosztów podróży do USA i kosztów uzyskania wizy J-1.

Studenci zaakceptowani na staż mogą bowiem ubiegać się w Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – realizatora programu, o sfinansowanie  procedury wizowej i podróży do Stanów Zjednoczonych.

Poprzez udział w programie polscy studenci mają niepowtarzalną szansę rozwinąć swoje umiejętności zawodowe ucząc się od najlepszych, a także czerpać korzyści z życia w globalnym, nowoczesnym i zróżnicowanym kulturowo świecie.

Szczegółowe informacje o programie i aplikowaniu dostępne są TUTAJ.