Poprzednie edycje

NASZA HISTORIA

Pierwotnie program był realizowany pod nazwą „International Internship Initiative”, którego pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) i we współpracy z Amerykańską Izbą Handlową w Warszawie, zapewniła trzem polskim studentom realizację staży w AIG Lincoln Polska i Lincoln Property Company w Dallas w Teksasie, Mayday Manufacturing w Denton w Teksasie oraz CEVA Logistics.

W trakcie trzech edycji „International Internship Initiative” PAFW opracowała procedury rekrutacyjne i zdobyła wiedzę w zakresie logistyki organizacji staży zagranicznych (w tym organizacji podróży i finansowania procedur wizowych), które pomogły w przygotowaniu i uruchomieniu w 2010 roku Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej – Polish American Internship Initative (PAII).

Poparcie dla inicjatywy PAII potwierdzili prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych w oficjalnym oświadczeniu wydanym podczas spotkania w Białym Domu, 8 grudnia 2010 roku:

President Obama and President Komorowski applauded the partnership between the Polish-American Freedom Foundation and leading U.S. companies to bring Polish university students and young professionals to the United States for internships in the private sector.

The White House, Office of the Press Secretary, 8 grudnia 2010 roku

Przedsięwzięcie to weszło w życie także dzięki wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Ówczesny ambasador, Stephen D. Mull, powiedział o nim:

The U.S. Embassy is proud to support PAFF, which offers a special opportunity for talented Polish students to work with industry leaders, get a first-hand understanding of business and innovation and experience life and culture in the United States. The Internship Initiative is personally rewarding for students and mentors alike, and is a terrific investment in our bilateral relations.

Z kolei Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, skomentował:

The Polish-American Internship Initiative really is a one in a lifetime opportunity for those young people – not only to learn from the best and enhance their competencies but also to get to know America – the American culture, heritage and everyday life – which, I am sure, will foster increased cooperation between our countries.

W latach 2011-2019 na staże do 13 korporacji w USA wyjechało aż 105 utalentowanych i zdolnych polskich stażystów, zdobywając doświadczenie zawodowe. Stażyści PAII mogli ubiegać się o sfinansowanie procedury wizowej i pokrycie kosztów podróży.


EDYCJA W ROKU 2019

8 studentów odbyło staż w 2 firmach: Raytheon Company i Broadmoor.


EDYCJA W ROKU 2018

10 studentów odbyło staż w 3 firmach: Discovery Inc., Raytheon Company i Planting Arboretum Fields.


EDYCJA W ROKU 2017

2 studentów odbyło staż w USA w firmie Pittsburgh Glass Works.


EDYCJA W ROKU 2016

6 studentów odbyło staż w USA w 3 firmach: ADM, MoneyGram i Pittsburgh Glass Works.


EDYCJA W ROKU 2015

6 studentów odbyło staż w USA w 2 firmach: The Boeing Company i Citigroup.


EDYCJA W ROKU 2014

14 studentów odbyło staż w 5 firmach: The Boeing Company, Chevron, Citigroup, Pittsburgh Glass Works i Westinghouse Electric Company.


EDYCJA W ROKU 2013

15 studentów odbyło staż w 7 firmach: Chevron, Citigroup, GE Hitachi Nuclear Energy, Pittsburgh Glass Works, Raytheon BBN Technologies, Sikorsky Aircraft Corporation i Westinghouse Electric Company.

EDYCJA W ROKU 2012

22 stażystów zostało przyjętych do 4 firm: GE Hitachi Nuclear Energy, Pittsburgh Glass Works, Sikorsky Aircraft Corporation i Westinghouse Electric Company.


EDYCJA W ROKU 2011

22 studentów odbyło staż w 6 firmach: Chevron North America, GE Hitachi Nuclear Energy, Pittsburgh Glass Works, Raytheon BBN Technologies, Sikorsky Aircraft Corporation i Westinghouse Electric Company.


Od 2011 roku, przez dziewięć edycji programu, w ramach odrębnej ścieżki naszej inicjatywy współfinansujemy również letnie staże Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) dla polskich studentów w Kongresie USA. Od 2017 roku sfinansowaliśmy 16 letnich staży TFLF.

W roku 2020 Program PAII został zawieszony na okres 3 lat z powodu SARS-CoV-2.

W grudniu 2023 roku inicjatywa została wznowiona w nowej formule: studenci samodzielnie pozyskują staże w amerykańskich firmach, a po zaakceptowaniu na staż mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów podróży do USA i pomoc w uzyskaniu wizy J-1.

O udział w programie mogą ubiegać się wyłącznie studenci – stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych i uczestnicy Programu Projektor. Procedura aplikacji na wakacyjny staż opisana jest w zakładce APLIKOWANIE.