2023/24 – PROGRAM POWRACA!

Po 3-letniej przerwie spowodowanej SARS-CoV-2 wracamy z realizacją programu wakacyjnych staży w USA – Polish-American Internship Initiative.

Zwracamy uwagę, że program zmienił swoją formułę i od nadchodzącej edycji studenci będą samodzielnie wyszukiwać i aplikować na staże w amerykańskich firmach w USA.

Nie zmienia się natomiast kwestia dofinansowania podróży i pomoc w uzyskaniu wizy J-1.

Więcej informacji na temat warunków udziału w programie, aplikowaniu i terminarzu, w zakładce DLA KANDYDATÓW.