10 kroków do stażu

  1. Zastanów się jakiego rodzaju staż Cię interesuje – przeanalizuj swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i zainteresowania. Poszukiwany staż powinien być zgodny z profilem Twojego kierunku studiów – ma to kluczowe znaczenie dla firmy oferującej staż.
  2. Przygotuj CV oraz Cover Letter. Możesz skorzystać z poradników na angielskojęzycznych stronach „Jak pisać CV” (np. na stronie Indeed), które zawierają cenne wskazówki, a nawet wzory gotowych dokumentów.
  3. Zweryfikuj swój poziom języka angielskiego – powinieneś swobodnie komunikować się w tym języku w mowie i piśmie. Sugerowany poziom to minimum B2.
  4. Zacznij przeglądać oferty staży dostępne w sieci. Wysyłaj jak najwięcej zapytań o staż, pamiętaj jednak, aby modyfikować swój list motywacyjny pod kątem konkretnej firmy/oferty.
  5. Wysyłając CV i Cover Letter do potencjalnego pracodawcy, wspomnij o Programie Polish American Internship Initiative – PAII, który pomaga studentom w procedurze wizowej. Większość firm w USA nie wie bowiem o konieczności zdobycia przez polskiego studenta wizy J-1 i nie zna zasad jej wydawania. Dlatego wybraną firmę trzeba poinformować, że po wybraniu Cię na staż, pracodawca będzie musiał elektronicznie wypełnić plan praktyki (Training Placement Plan), który jest elementem procedury wizowej. Training Placement Plan zawiera opis zakresu obowiązków stażysty, wysokość stawki i wymiar godzin.
  6. Przygotuj się na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez telefon lub via Teams/Zoom, etc. Firma może chcieć skontaktować się z Tobą nie tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej. Bądź dobrze przygotowany: zbierz informacje na temat firmy, do której aplikujesz – jej historii, działalności, sukcesów, itp.
  7. Przygotuj pytania, które chciałbyś zadać, ale nie negocjuj warunków stażu (np. wynagrodzenia, czasu pracy), możesz to zrobić za pośrednictwem maila, chyba że pracodawca sam poruszy ten temat.
  8. Najważniejsze – nie stresuj się rozmową, bądź pogodny i entuzjastyczny – Amerykanie zwracają na to uwagę.
  9. Po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej nie zapomnij wysłać maila z podziękowaniem za poświęcony czas.
  10. Po zaakceptowaniu Cię na staż firma powinna przesłać Ci do podpisu Offer Letter, który będzie stanowił podstawę aplikowania w naszym programie o sfinansowanie procedury wizowej i kosztów podróży do USA.