Aplikowanie

Aplikowanie na wakacyjny staż w USA w ramach Polish-American Internship Initiative (PAII) składa się z 2 etapów:

Etap I

1)  Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby móc uczestniczyć w Programie, zapoznaj się z Regulaminem i wykazem dokumentów;

2)   Przejrzyj listę z naszymi propozycjami staży lub znajdź samodzielnie firmę, która przyjmie Cię na wakacyjny staż;

3)   Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany na staż, zaloguj się do elektronicznego systemu aplikacyjnego i wypełnij wniosek online;

4)   Załącz niezbędne dokumenty;

5)  Twój wniosek i załączone dokumenty zostaną zweryfikowane przez Managera Programu – Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Po weryfikacji otrzymasz informację o poprawności złożonych dokumentów.

Etap II

Po zakwalifikowaniu się do programu rozpocznie się proces uzyskania wizy J-1. Procedura wizowa  realizowana jest przez Almatur – Partnera programu, któremu przekażemy Twoje dane.