Procedura wizowa

Procedura uzyskania wizy J-1 angażuje zarówno przyszłego stażystę, jak i partnerów Programu. Podczas trwania całego procesu student może liczyć na fachową pomoc i poradę Managera Programu i polskiego partnera programu – firmę Almatur.

Procedura wizowa składa się z następujących etapów:

 1. Student podpisuje umowę z Almaturem – Partnerem programu obsługującym proces wizowy;
 2. Student loguje się do systemu CIEE i wypełnia aplikację;
 3. Student udostępnia pracodawcy adres URL do zalogowania się i wypełnienia planu praktyk (DS-7002 w wersji elektronicznej);
 4. Almatur w imieniu studenta występuje o wydanie promesy wizowej (formularz DS-2019) i przekazuje ją studentowi wraz instrukcją dalszego postępowania:
  • Należy zrobić zdjęcie wizowe oraz wypełnić wniosek wizowy DS-160 https://ceac.state.gov/genniv/ (do wyboru Warszawa lub Kraków);
  • Należy wyznaczyć spotkanie wizowe i wnieść opłatę wizową (185 USD – przeliczoną na PLN wg. kursu ustalonego przez konsulat USA) https://cgifederal.secure.force.com/?country=Poland&language=English (opłata zostanie zrefundowana stażyście przez FEP);
  • Należy udać się do wybranego konsulatu USA na umówione spotkanie zabierając ze sobą m.in. paszport, promesę DS-2019 (uprzednio odebraną z Almaturu), kopię planu praktyk, dokumenty potwierdzające status student lub dyplom ukończenia uczelni;
 5. Rozmowa z konsulem w celu otrzymania wizy J-1.