Wskazówki do wypełnienia formularza INTPCT Program Application

Formularz wypełnia się w języku angielskim, bez polskich znaków (poza danymi osobowymi – które należy podać dokładnie tak, jak widnieją one w paszporcie). Odpowiedzi na pytania mogą być wypełnione odręcznie bądź elektroniczne, w przypadku podpisów niezbędne są jednak podpisy odręczne. Wydrukowany i wypełniony formularz należy wysłać do Almaturu.

STRONA 3

Departure and Return Dates

Date of departure to U.S. – nie wcześniej niż 7 dni przed startem praktyk, bądź data ustalona przez pracodawcę

Internship start date – zgodnie z planem praktyk

Internship end date – zgodnie z planem praktyk

Date of return to home country – data nie przekraczająca 30 dni od daty zakończenia praktyk

STRONA 4

Financial Security Statement

Zaznaczamy odpowiedź 2: My salary totals $1000 or more per month as indicated and confirmed by my U.S. Host Organization on my DS-7002 Training/Internship Placement Plan.

STRONA 5

Proof of English Ability

Konieczne jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego, jedno do wyboru wg wytycznych:

A – native

B – załączenie certyfikatu językowego (honorowane certyfikaty to: FCE, CAE, CPE, IELTS- powyżej 6 punktów, TOEFL- powyżej 87 punktów, BEC Vantage, BEC Higher, LCCI 3, LCCI 4)

C – wykaz ocen z zajęć z języka angielskiego z przynajmniej 2 ostatnich semestrów z uczelni wyższej, wykaz w języku angielskim (tylko bardzo dobre oceny są akceptowane przy tym wyborze potwierdzenia znajomości języka)

D – rozmowa z przedstawicielem CIEE (akceptowane w wyjątkowych sytuacjach na zapytanie)

E – list/potwierdzenie od lektora szkoły językowej EMPiK. Osoby nie legitymujące się certyfikatem językowym honorowanym w ramach PAII (patrz punkt B) muszą odbyć rozmowę kwalifikacyjną z języka angielskiego w szkole językowej EMPiK (student nie ponosi kosztów z tym związanych).

F – formularz do wypełnienia przez nauczyciela akademickiego

STRONA 6

Proof of Academic Status and Academic Endorsement

Potwierdzenie statusu studenta bądź absolwenta studiów I stopnia na kierunku, z którym powiązana jest praktyka. Wypełnić może dziekan, profesor bądź pracownik dziekanatu, konieczna jest pieczątka uczelni. W przypadku absolwentów studiów I stopnia konieczne jest złożenie dodatkowo kopii dyplomu w języku angielskim.

STRONA 14-15

Koszty programu  – wypełnia Almatur, student otrzymuje mailem wypełnione strony do podpisu

STRONA 16-17

Intern Interview Form – wypełnia Almatur, na podstawie pisemnych odpowiedzi studenta