Aplikowanie

W związku z panującą pandemią koronawirusa wyjazdy stażowe zostały zawieszone. Po ustaniu zagrożenia epidemicznego i otwarciu się Stanów Zjednoczonych na przyjęcie stażystów wystąpimy do firm – Partnerów w programie stażowym, o kontynuowanie współpracy.

Będziemy informować o dalszych krokach – w zależności od sytuacji epidemiologicznej i od decyzji Partnerów.


Aplikowanie na wakacyjny staż w USA w ramach Polish-American Internship Initiative (PAII) składa się z następujących kroków:

1)   Przejrzyj oferty staży;

2)  Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby móc uczestniczyć w Programie, zapoznaj się z regulaminem i wykazem dokumentów;

3)   Jeżeli je spełniasz, zaloguj się do elektronicznego systemu aplikacyjnego i wypełnij aplikację on-line;

4)   Złóż niezbędne dokumenty.

Twój wniosek i załączone dokumenty zostaną zweryfikowane przez Managera Programu – Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Na tym kończy się procedura kwalifikacyjna realizowana przez FEP. O jej wynikach zostaniesz poinformowany mailem.

II etap kwalifikacji należy do firmy oferującej staż, do której Manager Programu przekazuje dokumenty kandydatów spełniających wymogi formalne. Selekcja kandydatów przez firmę może trwać nawet ponad miesiąc. W tym czasie firma ocenia otrzymane aplikacje, listy motywacyjne i pozostałe dokumenty. Możliwy jest również kontakt bezpośredni z kandydatem (mail, telefon). Informację o przyjęciu na staż z dalszymi wskazówkami otrzymasz mailem z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości i/lub z firmy.