Dokumenty

W związku z panującą pandemią koronawirusa wyjazdy stażowe zostały zawieszone. Po ustaniu zagrożenia epidemicznego i otwarciu się Stanów Zjednoczonych na przyjęcie stażystów wystąpimy do firm – Partnerów w programie stażowym, o kontynuowanie współpracy.

Będziemy informować o dalszych krokach – w zależności od sytuacji epidemiologicznej i od decyzji Partnerów.


Aby z sukcesem przejść przez proces aplikacyjny, będziesz musiał zgromadzić następujące dokumenty:

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW:
 1. Formularz zgłoszeniowy (application form) składany on-line w języku angielskim, w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie: https://wnioski.stypendia-pomostowe.pl;
 2. CV oraz list motywacyjny w języku angielskim;
 3. Zaświadczenie z uczelni o średniej ocen;
 4. Transcript of records (wykaz zaliczeń) w języku angielskim wraz z kopią lub skanem indeksu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi, strona z wpisami na kolejne semestry, ostatnie zaliczenie), ewentualnie wyciąg z wirtualnego dziekanatu;
 5. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i wyższym, jeżeli takowy posiadasz.

W ramach PAII honorujemy następujące certyfikaty: FCE, CAE, CPE, IELTS- powyżej 6 punktów, TOEFL- powyżej 87 punktów, BEC Vantage, BEC Higher, LCCI 3, LCCI 4.

Jeżeli nie możesz udokumentować znajomości języka angielskiego honorowanym przez nas certyfikatem zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w szkole językowej.

DOKUMENTY DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STAŻ:
 1. Formularz dla studenta INTPCT Program Application, który zostanie udostępniony studentowi drogą mailową;
 2. Kopia bądź skan ważnego paszportu (strony ze zdjęciem i danymi osobowymi);
  UWAGA: Paszport nie może być zniszczony, powinien posiadać aktualne zdjęcie oraz musi być ważny min. 6 miesięcy od zakończenia programu;
 3. Kopia bądź skan ważnej legitymacji studenckiej (student), kopia bądź skan dyplomu (dotyczy absolwenta studiów I stopnia). W przypadku nie posiadania legitymacji bądź dyplomu oryginał zaświadczenia z uczelni o aktualnym statusie studenta/absolwenta;
 4. Formularz dla pracodawcy DS-7002 Training/Internship Placement Plan (pracodawca wypełnia online po skompletowaniu aplikacji studenta).