Procedura wizowa

Procedura uzyskania wizy J-1 angażuje zarówno przyszłego stażystę, jak i partnerów Programu. Podczas trwania całego procesu student może liczyć na fachową pomoc i poradę Managera Programu i polskiego partnera programu – firmę Almatur. Procedura wizowa składa się z następujących etapów:

  1. Student wypełnia i kompletuje formularz dla studenta INTPCT Program Application.
  2. Student przesyła pocztą tradycyjną wymagane formularze z załącznikami do siedziby Almaturu.
  3. Almatur wysyła studentowi mail uruchamiający procedurę zaproszenia pracodawcy do zalogowania się i wypełnienia planu praktyk – aplikacji DS7002 w wersji elektronicznej.
  4. Almatur w imieniu studenta występuje o wydanie promesy wizowej (formularz DS-2019).
  5. Po otrzymaniu promesy wizowej, student składa wniosek wizowy on-line na stronie ambasady amerykańskiej bądź konsulatu amerykańskiego  i umawia się na rozmowę z konsulem.
  6. Rozmowa z konsulem w celu otrzymania wizy J-1.

Wskazówki do wypełnienia formularza INTPCT Program Application.